Home

Home »  Home

gebouw neptunus2De Moes & Vos Belastingadviseurs is een relatief klein kantoor dat zich als fiscale dienstverlener richt op begeleiding en advisering van ondernemers in het MKB en de vrije beroepen alsmede van particulieren. Naast kennis op gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting bestaat er specifieke kennis op het gebied van de fiscaliteit met betrekking tot de zeescheepvaart.

Ons kantoor is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Dit is een beroepsvereniging van belastingadviseurs welke bestaat uit ruim 7500 leden. Het RB stelt het bijhouden van vakkennis verplicht. Leden zijn verplicht hun deskundigheid via het bijwonen van Permanente Educatie cursussen op peil te houden.

U heeft hierdoor de zekerheid dat onze kennis up to date is en dat onze adviezen zijn gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen op fiscaal gebied.
Door onze kleinschaligheid zijn de lijnen binnen onze organisatie kort, kennen wij onze cliënten persoonlijk en is de drempel laag!